GDPR

Osobní údaje

V případě objednávky nebo dotazu u společnosti Milanovy aktivity. zpracováváme následující osobní údaje:

Jestliže u nás objednáte program, vaše údaje používáme, abychom vyřídili vaši objednávku, chránili své právní nároky a plnili své zákonné povinnosti. S pomocí vašich kontaktů a dalších údajů vám můžeme zobrazovat a zasílat naše speciální nabídky. Ke zpracování osobních údajů nás opravňuje buď dodržování právních povinností, naše oprávněné zájmy nebo váš souhlas. Vaše údaje můžeme také zpracovávat, pokud jste adresátem služby, které jsou u nás objednány nebo pokud s námi komunikujete. Vaše osobní data uchováváme zabezpečeně, tak aby nemohlo dojít ke zneužití neoprávněnou osobou. Zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které shromažďujeme online i offline. Osobní údaje mohou být zpřístupněny našim instruktorům za účelem zprostředkování komunikace při zajišťování služby.

Zpracování na základě plnění smlouvy

Pokud u nás jako fyzická osoba objednáte službu, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem vyřízení vaší objednávky vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách. V případě že u nás objednáte službu jako zástupce právnické osoby, zpracováváme tytéž údaje za stejným účelem na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v uzavření a plnění smlouvy s osobou, kterou zastupujete. Pokud jste adresátem služby, které byly u nás objednány, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje. Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení vaší objednávky, popř. vyřízení smluvního požadavku, jako je reklamace.

Zpracování na základě plnění právních povinností

Některé údaje musíme uchovávat kvůli plnění zákonem stanovené povinnosti. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o objednávkách, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 10 let od vydání posledního dokladu k vaší objednávce.

Právo na výmaz a omezení zpracování

V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. V případě oprávněného důvodu vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme. Právo na výmaz bohužel nelze uplatnit v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti. Požádáte-li o informaci o zpracování svých osobních údajů, jsme vám povinni tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.