Reference

Na Výjezdní zasedání vrchních sester Fakultní nemocnice u sv. Anny vždy připravujeme kromě pracovního programu i program zábavně-vzdělávací neboť nejenom prací živ je člověk. Letos, 4. 5. 2017, jsme se rozhodli požádat a spolupráci a přípravu populárně-naučného programu Milana Fialu, tedy Planetárium Morava a s výběrem jsme byli velice spokojeni. Pan Fiala plně vyhověl našim požadavkům. Zaměstnanci strávili příjemné odpoledne „pod hvězdami“, dozvěděli se mnoho zajímavých informací o hvězdách, planetách, vesmíru, a to vše zábavnou formou.

Mgr. Jana Zvěřinová, Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FNUSA


 

Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval projektu „Milanovy aktivity“ – jmenovitě panu Fialovi, díky jehož pracovnímu nasazení, ochotě a nádhernému vztahu k dětem, se podařilo potěšit na akcích. Odboru kultury MČ Brno-Bystrc obrovské množství dětí všech věkových kategorií. Mezi lodičkami, aquazorbingem, bodyzorbingem a lukostřelbou speciální post zaujímá nafukovací kupole planetária, jehož programy jsou zpracovány s neuvěřitelnou zábavností. Spoluprací s ním nemůžete minout cíl.

Ladislav Mlejnek
vedoucí Odboru kultury MČ Brno-Bystrc


Milanovy aktivity a Planetárium využívám každý rok na své příměstské tábory. Děti se v planetáriu seznámí s naučným programem, který díky filmu je velice zajímavou a zábavnou formou, tudíž děti nadchne a všechny informace vstřebají do poslední minuty. Ochota provozovatelů je skvělá, stačí si domluvit termín a v uvedený termín se jen těšit na jejich příjezd a provedení aktivit. Za necelou hodinku stihnou vše nachystat a poté se můžete přenést na mléčnou dráhu a putování vesmírem společně s filmem. Zároveň s planetáriem využívám aktivity bodyzorbingu, kdy se k nám do střediska dovezou zorbingové koule a netradiční fotbal, sumo či překážková dráha může začít. Velice doporučuji přístup pořadatelů jejich ochotu, pečlivost, spolehlivost a hlavně vztah k dětem i dospělým.

Bc. Jana Žáková, DiS., DDM-Salesiánské středisko mládeže - Brno- Líšeň.


 

Milanovy aktivity nám zdarma zajistily doprovodný proram k našemu vzdělávacímu závodu pro školáky FAST běh. Ještě jednou děkujeme za ochotu, vstřícnost a výborně připravený program.

Mgr. Tereza Hloušková, spoluorganizátorka FAST běhu, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně