Dětské dny

Zařizujeme jak programové, tak i materiální zajistění, na dětské dny. Býváme doplňkovým programem nebo můžeme kopletně akci zajistit včetně ozvučení podia či rozvodné sítě. Disponujeme i elektrickými agregáty na místa, kde elektrický proud není.